Layout Options

 • Fixed Header
  Makes the header top fixed, always visible!
 • Fixed Sidebar
  Makes the sidebar left fixed, always visible!
 • Fixed Footer
  Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

 • Choose Color Scheme

Sidebar Options

 • Choose Color Scheme

Main Content Options

 • Page Section Tabs
 • Light Color Schemes
Tìm kiếm nhanh
ListBaiViet

DANH SÁCH TẤT CẢ CÁC CHÙA TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

2023-03-25 15:50:00

Bài viết danh sách các chùa ở VN được tham khảo https://nghiatrangphuongnam.com/cac-chua-tai-viet-nam/

54

Giới thiệu về Wiki Tâm Học .org

2023-03-10 17:55:15

Wiki Tâm Học là cuốn sổ tay Online thuộc cá nhân ( có thể gọi là Phật tử cũng được) không thuộc tổ chức tôn giáo nào cả, nội dung chỉ có giá trị tham khảo. Wiki Tâm Học là trang thông tin 1 chiều ( không có phản hồi của người đọc ), kiến thức và cảm nhận là khách quan ( không bóc phốt , nói xấu , không liên quan chính trị ).. phần lớn nội dung chia sẻ thường được chọn lọc từ mạng xã hội , mà Admin Tâm Học cảm thấy là cần thiết.

160

Servers Status

Server Load 1

Server Load 2

Server Load 3

Live Statistics
43
Packages
65
Dropped
18
Invalid

File Transfers

 • TPSReport.docx
 • Latest_photos.zip
 • Annual Revenue.pdf
 • Analytics_GrowthReport.xls

Tasks in Progress

 • Wash the car
  Rejected
  Written by Bob
 • Task with hover dropdown menu
  By Johnny
  NEW
 • Badge on the right task
  This task has show on hover actions!
  Latest Task
 • Go grocery shopping
  A short description ...
 • Development Task
  Finish React ToDo List App
  69

Urgent Notifications

All Hands Meeting

Yet another one, at 15:00 PM

Build the production release
NEW

Something not important
+

This dot has an info state