ListNhanVat 28

Layout Options

 • Fixed Header
  Makes the header top fixed, always visible!
 • Fixed Sidebar
  Makes the sidebar left fixed, always visible!
 • Fixed Footer
  Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

 • Choose Color Scheme

Sidebar Options

 • Choose Color Scheme

Main Content Options

 • Page Section Tabs
 • Light Color Schemes
Danh sách : Đạt Lai Lạt Ma
Đạt-lại Lạt-ma (tiếng Anh: Dalai Lama, UK: /ˈdælaɪ ˈlɑːmə/, US: /ˈdɑːlaɪ/;[1][2] Tiếng Tạng chuẩn: ཏཱ་ལའི་བླ་མ་; Wylie: Tā la'i bla ma [táːlɛː láma]) hay Đạt-lai Lạt-ma hay Đa Lai La Ma là danh hiệu của một nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng thuộc trường phái Cách-lỗ (còn gọi là phái "Yellow Hat" - Mũ Vàng trong tiếng Anh), một trường phái mới nhất và chiếm ưu thế nhất trong bốn trường phái chính của Phật giáo Tây Tạng.[3] Đạt-lại Lạt-ma đã truyền được đến người thứ 14 và hiện tại là Tenzin Gyatso, sống như một người tị nạn ở Ấn Độ. Đạt-lại Lạt-ma được cho là hóa thân của Quán Thế Âm,[1][2] vị Bồ tát của lòng từ bi.[4][5]
Tìm kiếm nhanh

Đạt-lại Lạt-ma (tiếng Anh: Dalai Lama, UK/ˈdælaɪ ˈlɑːmə/US/ˈdɑːlaɪ/;[1][2] Tiếng Tạng chuẩn: ཏཱ་ལའི་བླ་མ་; WylieTā la'i bla ma [táːlɛː láma]) hay Đạt-lai Lạt-ma hay Đa Lai La Ma là danh hiệu của một nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng thuộc trường phái Cách-lỗ (còn gọi là phái "Yellow Hat" - Mũ Vàng trong tiếng Anh), một trường phái mới nhất và chiếm ưu thế nhất trong bốn trường phái chính của Phật giáo Tây Tạng.[3]

Đạt-lại Lạt-ma đã truyền được đến người thứ 14 và hiện tại là Tenzin Gyatso, sống như một người tị nạn ở Ấn Độ. Đạt-lại Lạt-ma được cho là hóa thân của Quán Thế Âm,[1][2] vị Bồ tát của lòng từ bi.[4][5]

 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 29
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-07 16:16:57
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:30:49
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Thubten Gyatso (Thổ-đan Gia-mục-thố, 1876–1933) - Đạt Lai Lạt Ma đời 13
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 36
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-07 16:13:51
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:30:53
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Đức Đạt Lai Lạt Ma XII, Trinley Gyatso, sinh năm 1856 ở Lhoka, một vùng phụ cận Lhasa , cha Ngài tên là Phuntsok Tsewang và mẹ Ngài tên là Tsering Yudon. Năm 1858, cậu bé được coi là hóa thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma được hộ tống đến Lhasa và được vị quan nhiếp chính Reting Ngawang Yeshi Tsultrim Gyaltsen đặt cho Pháp danh là Thupten Gyatso. Năm 1860, lúc được năm tuổi, Ngài thọ giới Sa Di để trở thành tu sĩ từ vị Trụ trì Tu viện Gaden, Lobsang Khendrab, và Ngài đã được đăng quang tại cung điện Potala. Năm 1873, ở tuổi mười tám, Ngài đã đảm nhận hoàn toàn hai vai trò lãnh đạo tinh thần và chính trị của Tây Tạng. Năm 1875, Ngài viên tịch ở tuổi hai mươi trong cung điện Potala Palace.
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 36
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-07 16:11:23
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:30:55
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Khedrup Gyatso (Khải-châu Gia-mục-thố,1838–1856) - Đạt Lai Lạt Ma đời 11
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 36
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-07 16:09:00
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:31:00
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 31
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-07 16:06:59
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:31:03
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Lungtok Gyatso (Long-đa Gia-mục-thố, ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོ་, 1806–1815)
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 36
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-07 15:42:18
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:31:07
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Jamphel Gyatso (Khương-bạch Gia-mục-thố, འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་, 1758–1804)
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 33
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-07 15:40:55
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:31:11
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Kelzang Gyatso (Cách-tang Gia-mục-thố, བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་, 1708–1757)
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 35
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-07 15:27:18
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:31:15
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Tsangyang Gyatso (Thương-ương Gia-mục-thố, ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་, 1683–1706)
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 41
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-07 15:25:31
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-28 14:44:29
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Ngawang Lobsang Gyatso (La-bốc-tạng Gia-mục-thố, ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་, 1617–1682)
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 36
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-07 14:39:17
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:31:23
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Yonten Gyatso (Vinh-đan Gia-mục-thố, ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་, 1589–1616)
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 33
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-07 14:37:26
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:31:25
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 34
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-07 14:35:26
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:31:29
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 32
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-07 14:33:53
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:31:32
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 52
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-07 14:31:30
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:31:34

Servers Status

Server Load 1

Server Load 2

Server Load 3

Live Statistics
43
Packages
65
Dropped
18
Invalid

File Transfers

 • TPSReport.docx
 • Latest_photos.zip
 • Annual Revenue.pdf
 • Analytics_GrowthReport.xls

Tasks in Progress

 • Wash the car
  Rejected
  Written by Bob
 • Task with hover dropdown menu
  By Johnny
  NEW
 • Badge on the right task
  This task has show on hover actions!
  Latest Task
 • Go grocery shopping
  A short description ...
 • Development Task
  Finish React ToDo List App
  69

Urgent Notifications

All Hands Meeting

Yet another one, at 15:00 PM

Build the production release
NEW

Something not important
+

This dot has an info state