ListNhanVat 8

Layout Options

 • Fixed Header
  Makes the header top fixed, always visible!
 • Fixed Sidebar
  Makes the sidebar left fixed, always visible!
 • Fixed Footer
  Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

 • Choose Color Scheme

Sidebar Options

 • Choose Color Scheme

Main Content Options

 • Page Section Tabs
 • Light Color Schemes
Danh sách : Cận sự nam thời Đức Phật
Cận sự nam thời Đức Phật
Tìm kiếm nhanh

Cận sự nam thời Đức Phật

 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 107
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-27 20:59:48
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-12 14:43:47
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 114
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-27 20:58:30
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-14 16:55:25
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Suddhodana là cha của Bồ tát Tất Đạt Đa, là 1 dũng sĩ tộc Sakiya kiêu hãnh. Ông có 2 bà vợ là 2 chị em ruột là Maya và Ma Ha Ba Xà Ba Đề .
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 127
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-22 11:21:18
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-13 22:24:17
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Lớn lên ông theo học nghề y với vị danh y Takkasilā hết bảy năm, và thành tài. Ông trở thành vị thầy thuốc giỏi, đặc biệt là khoa phẫu thuật. Sách ghi rằng ông đã hai lần thành công mỹ mãn cuộc giải phẫu cho một nhà triệu phú mắc bệnh nhức đầu kinh niên. Ông cũng từng được vua Bimbisāra cử đi đến xứ Ujjeni để trị bệnh cho vua Candappajjota, thành công.
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 110
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-25 06:18:22
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-15 02:03:08
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 192
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-25 05:57:08
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-12 12:34:55
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 97
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-26 10:30:50
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-11 13:45:05
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 121
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-26 10:05:43
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-13 15:58:01
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 110
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-26 08:38:37
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-14 01:02:16
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Veḷuvana (Trúc Lâm), đề cập đến đao phủ thủ (Coraghātakaṃ) tên Tambadāṭhika (Nanh Đồng). Tương truyền rằng: Có bốn trăm chín mươi chín tên cướp, chuyên môn làm việc phi pháp nhất là cướp phá xóm làng mà nuôi mạng sống. Khi ấy, có một thanh niên tráng kiện không bị việc chi ràng buộc, tên là Tambadāṭhika (Nanh Đồng) đi đến gặp bọn cướp và nói: “Tôi cũng muốn chung sống với mấy anh”. Bọn cướp đưa thanh niên vào thưa với đảng trưởng: “Chú nầy ngỏ ý muốn sống chung với bọn ta”.
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 107
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-26 08:34:56
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-12 14:38:31
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 101
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-25 21:01:31
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-12 14:40:01
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 119
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-25 20:52:36
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-12 09:58:45
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 93
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-25 20:49:07
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-12 14:43:38
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 102
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-25 20:43:04
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-12 14:53:04
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: + Là 1 vị vua khá đa tình + Trong phim Cuộc đời Đức Phật 2017 thì quen biết Đức Phật từ trong đám cưới Bồ tát Tất Đạt Đa + Khi Đức Phật mới trên đường tầm đạo đã gặp và thuyết giảng cho vua Bình Sa từ bỏ sát sinh + Khi Đức Phật thành đạo cũng sớm độ vua Bình Sa + Ủng hộ , bảo vệ tăng đoàn + Có vợ là KheMa ( nữ tỳ kheo ni trí tuệ đệ nhất Phật) và con chính quản A La Hán .. . + Có kết oán với 1 vị đạo sĩ ( bức tử cầu con) , cuối cùng đầu thai thành A Xà Thế + Là 1 vị vua điều hành đất nước khá anh minh , cao thượng + Bị A Xà Thế ám sát hụt, đoạt ngôi giam trong ngục + Trong lao ngục vẫn 1 lòng hướng Phật
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 128
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-25 10:32:56
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-14 07:36:08
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Còn gọi là hoàng tử Vô Úy
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 93
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-25 10:31:13
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-15 01:21:09
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Ajatashatru được cho là có mối thù tiền kiếp với vua cha Bimbisara . Bị Devadatta lợi dụng và xui tạo phản , đoạt ngôi sau đó gián tiếp giết hại vua Bình Sa. Sau đó A Xà Thế bị quả báo ốm nặng , giống bệnh phong ( cùi) , không 1 thầy thuốc nào chữa được. Ân hận , cảm thấy ăn năn với việc mình đã làm , ông đã chấp nhận lời đề nghị của lương y Kỳ Bà ( 1 người em của ông với 1 người phụ nữ có thân phận thấp kém có thể chính là hoàng hậu vườn xoài ampali ) bái kiến và sám hối trước Đức Phật.
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 105
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-25 10:29:21
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-13 16:57:01
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 100
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-26 17:01:10
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-12 14:38:12
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 105
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-26 16:54:17
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-12 14:46:44
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 104
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-26 13:16:10
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-15 01:09:54
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 104
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-26 13:14:54
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-15 01:31:42
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 151
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-26 13:11:44
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-14 19:51:42
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 102
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-26 11:16:07
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-12 14:40:56
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 109
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-26 11:14:46
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-12 14:37:30
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 101
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-26 11:12:51
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-14 23:45:31
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 148
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-26 10:35:59
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-12 14:46:59
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 117
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-26 10:35:04
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-13 16:57:33
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 123
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-26 10:34:25
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-13 00:14:17
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 118
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-27 17:15:53
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-14 21:27:33
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 109
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-27 15:20:40
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-14 16:05:42
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 102
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-27 14:33:52
 • Ngày chỉnh sửa 2024-06-14 23:45:24

Servers Status

Server Load 1

Server Load 2

Server Load 3

Live Statistics
43
Packages
65
Dropped
18
Invalid

File Transfers

 • TPSReport.docx
 • Latest_photos.zip
 • Annual Revenue.pdf
 • Analytics_GrowthReport.xls

Tasks in Progress

 • Wash the car
  Rejected
  Written by Bob
 • Task with hover dropdown menu
  By Johnny
  NEW
 • Badge on the right task
  This task has show on hover actions!
  Latest Task
 • Go grocery shopping
  A short description ...
 • Development Task
  Finish React ToDo List App
  69

Urgent Notifications

All Hands Meeting

Yet another one, at 15:00 PM

Build the production release
NEW

Something not important
+

This dot has an info state